Närkes Vitals försäljning övergår till Caretec AB

Det har tagits ett beslut att genomföra en intern omstrukturering för att effektivisera verksamheten och skapa en större produktportfölj. Detta innebär att Närkes Vital AB kommer att fusioneras in i moderbolaget Bengtssons Mekaniska AB

Försäljningen av alla produkter kommer framöver att säljas via säljbolaget/dotterbolaget Caretec i Forserum AB.

Förändringarna för dig som kund innebär är att namn och organisationsnummer på er avtalspart kommer att förändras men detta är rent administrativt och fusionen medför i övrigt ingen förändring. Era kunduppgifter och avtal som ni har idag kommer att föras över till Caretec. Tillverkning och montering kommer precis som förut att ske hos Bengtssons Mekaniska. 

Fusionen kommer att vara genomförd 2019-08-12.

All fakturering och hantering kommer från och med detta datum ske från Caretec i Forserum AB organisations nr 556242-5495.

 

Kontaktuppgifter till Caretec i Forserum AB:

 

Har du några frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

 

Informations brev om fusion: Läs här! 

Tillbaka